ساعت کشور ها

ساعت کشورهای مهم جهان

ساعت به وقت پاریس (فرانسه)
ساعت به وقت مسکو (روسیه)
ساعت به وقت کانبرا (استرالیا)
ساعت به وقت اوکلند (نیوزلند)
ساعت به وقت لندن (بریتانیا)
ساعت به وقت توکیو (ژاپن)
ساعت به وقت پکن (چین)
ساعت به وقت سئول (کره جنوبی)
ساعت به وقت اتاوا (کانادا)
ساعت به وقت برلین (آلمان)
ساعت به وقت رم (ایتالیا)
ساعت به وقت دهلی نو (هند)
ساعت به وقت اسلام آباد (پاکستان)
ساعت به وقت کابل (افغانستان)
ساعت به وقت آنکارا (ترکیه)
ساعت به وقت دوشنبه (تاجیکستان)
نکته: ساعت کشورهای آلمان، فرانسه و ایتالیا با هم یکسان می باشند و همینطور ساعت کشورهای تاجیکستان و پاکستان با یکدیگر یکسان هستند، کشورهای کره جنوبی و ژاپن نیز با هم از نظر زمانی یکسان می باشند.

ساعت کشور ها


محاسبه ی ساعت کشور های همسایه ایران و همچنین کشور های مهم جهان بر اساس ساعت دقیق جهانی یکی از امکانات سامانه ی تایم دانشگاه اینترنتی می باشد،این سامانه علاوه بر ارائه ی ساعت کشور های مهم، امکاناتی همچون سیستم تاریخ امروز، ساعت دقیق ایران و همچنین ساعت اماکن مذهبی را به عنوان بخش های اصلی محاسباتی خود در بر گرفته است.

اطلاعات مربوط به زمان بر اساس پایتخت مهمترین کشور های جهان شامل:

1- ساعت به وقت اوکلند (نیوزلند)
2- ساعت به وقت کانبرا (استرالیا)
3- ساعت به وقت مسکو (روسیه)
4- ساعت به وقت پاریس (فرانسه)
5- ساعت به وقت سئول (کره جنوبی)
6- ساعت به وقت پکن (چین)
7- ساعت به وقت توکیو (ژاپن)
8- ساعت به وقت لندن (بریتانیا)
9- ساعت به وقت دهلی نو (هند)
10- ساعت به وقت رم (ایتالیا)
11- ساعت به وقت برلین (آلمان)
12- ساعت به وقت اتاوا (کانادا)
13- ساعت به وقت دوشنبه (تاجیکستان)
14- ساعت به وقت آنکارا (ترکیه)
15- ساعت به وقت کابل (افغانستان)
16- ساعت به وقت اسلام آباد (پاکستان)


در سامانه ی ارائه ی
ساعت دقیق دانشگاه اینترنتی بین المللی ارائه شده است.

ساعت به وقت لندن، برلین، پاریس، مسکو، اتاوا، رم، آنکارا، توکیو، پکن، سئول، اوکلند، کانبرا، دهلی نو، اسلام آباد، کابل، دوشنبه. سامانه ساعت پایتخت های مهم ارائه شده توسط دانشگاه اینترنتی.
ساعت کشور ها در تایم