ساعت کشور های زیارتی

ساعت اماکن مذهبی زیارتی

ساعت به وقت بیت المقدس
ساعت به وقت مکه (عربستان)
ساعت به وقت دمشق (سوریه)
ساعت به وقت بغداد (عراق)
نکته: ساعت کشور های عراق، عربستان و منطقه ی بیت المقدس با هم یکسان می باشند.

ساعت شهر های زیارتی


همانطور که می دانید، دانستن ساعت دقیق در هر کشوری که به آن سفر می کنیم بسیار مهم می باشد، مخصوصا کشور هایی که افراد با هدف زیارت به آنها سفر می کنند، همچنین برخورداری از یک سامانه قابل دسترس از سراسر دنیا با زبان فارسی می تواند برای زائران ایرانی مفید باشد، سیستم تایم دانشگاه اینترنتی با هدف دسترسی به ساعت دقیق در اختیار فارسی زبانان سراسر جهان قرار گرفته است.

مشاهده ساعت به وقت اماکن مذهبی یکی از بخش های سیستم تایم دانشگاه اینترنتی بین المللی می باشد، هم اکنون ساعت به وقت شهر های زیر در این بخش از سامانه تایم در دسترس قرار گرفته است:

1- ساعت به وقت بغداد
2- ساعت به وقت دمشق
3- ساعت به وقت مکه
4- ساعت به وقت بیت المقدس
ساعت اماکن مذهبی در تایم